Orbis pictus

Bastian Salier

Johann Amos Comenius (Jan Amos Komenský)

Orbis pictus

Comenius' Welt in Bildern für die Jüngsten

ISBN: 978-3-96285-020-3
1. Auflage 2019
Buch, Wire-O-Bindung, 26 Seiten
Format: 23 x 23 cm - Pappbilderbuch
Preis: 16,00 EUR
inkl. 7,00% MwSt.
Versandkostenfrei nach Deutschland
(Versandkosten Ausland)
Sofort lieferbar. Lieferzeit: 1-3 Tag(e)
Gewicht: 500,00 g

mit Bildern von Václav Sokol nach der Ausgabe von 1883

Comenius’ Orbis pictus (Welt in Bildern) sollte in keiner Bibliothek gebildeter Eltern fehlen. Die erste Enzyklopädie für Kinder und gleichzeitig das erfolgreichste Sprachlehrbuch aller Zeiten wird schon 360 Jahre lang herausgegeben und ist noch heute aktuell. Es lehrt die Kinder gleich in mehreren Sprachen auf einmal, richtig zu unterscheiden, zu benennen, die Welt kennenzulernen. Es legt so das Fundament für den staunenswerten Gedankenaustausch, der Europa charakterisiert. Die Auswahl für Kinder ist durch die Illustrationen des bedeutenden tschechischen Künstlers Václav Sokol einmalig. Erstmals wird hier den Bildern ebenso viel Raum gewährt wie den Texten. Als Vorlage diente dem Maler die Ausgabe von 1883, die sein Urgroßvater für den Druck vorbereitet hat. Aus dieser Ausgabe ist auch das Latein als Grundlage aller europäischen Sprachen übernommen. Die neue tschechische und die deutsche Übersetzung wenden sich an heutige Kinder. Das Buch ist für die Jüngsten zum Anschauen gedacht, für die Älteren zum Sprachenunterricht, für Eltern und Großeltern, um mit den Kindern im Buch zu lesen und die Welt der Erkenntnis neu zu entdecken, die ihm der Lehrer der Nationen Johann Amos Comenius (Jan Amos Komenský) erschließt.

Komenského Orbis pictus (Svět v obrazech) by neměl chybět v žádné knihovně vzdělaných rodičů. První encyklopedie pro děti a zároveň nejúspěšnější jazyková učebnice všech dob vychází již tři sta šedesát let a je aktuální i dnes. Učí děti správně rozlišovat, pojmenovávat, poznávat svět, a to hned v několika jazycích najednou. Dává tak základ úžasné výměně myšlenek, která charakterizuje Evropu. Výbor pro děti je unikátní ilustracemi význačného českého výtvarníka Václava Sokola, kdy je vůbec poprvé věnován stejný prostor obrazům jako textům. Jako předloha malíři sloužilo vydání z roku 1883, které do tisku připravil jeho pradědeček. Z tohoto vydání je převzata i latina jako základ všech evropských jazyků. Nový český a německý překlad se obrací k dnešním dětem. Kniha je určena nejmenším k prohlížení, starším k výuce jazyků, rodičům a prarodičům, aby si v knize s dětmi četli a znovuobjevovali svět poznání, který jim učitel národů Jan Amos Komenský otevírá.